Förrådet

Här var det alltid fullt med tomburkar av alla de slag. Förrådet revs vid flytten men fönstret flyttades till köket. Pärlspont i väggar och tak.

  Till Köksingången