Peksida för FTP mm
 

För att komma åt större dokument och filmer finns en FTP-server tillgänglig. Nedan finns även info om Lars server. För UserID och Password tag kontakt med Webbmaster.

Alternativ 1:

Använd en Browser (Internet Explorer eller Mozilla Firefox), skriv webbadressen direkt som url enligt följande mönster: ftp://user:password@server (exempel ftp://torsk:rens@jonases24.asuscomm.com). Använd därefter drop&drag som vanligt.

Alternativ 2:

Om inte alternativ 1 fungerar, använd en dedicerad ftp-programvara, t.ex flash-fxp eller FileZilla

Följande servrar finns att tillgå:

POs ftp: jonases24.asuscomm.com

Lasses ftp: jonases.asuscomm.com


Home

Sidan uppdaterad 16.03.2018