Peksida för FTP mm
 

För att komma åt större dokument och filmer finns en FTP-server tillgänglig. Det är en 1 GHz PIII med 256 MB minne så den har begränsad kapacitet. Det kan ta ett tag att få hem det man vill ha. Nedan finns även info om Lars servrar. För UserID och Password tag kontakt med Webbmaster.

Alternativ 1:

Använd en Browser (Internet Explorer eller Mozilla Firefox), skriv webbadressen direkt som url enligt följande mönster: ftp://user:password@server (exempel ftp://torsk:rens@ftp.jonases2.mine.nu). Använd därefter drop&drag som vanligt.

Alternativ 2:

Om inte alternativ 1 fungerar, använd en dedicerad ftp-programvara, t.ex flash-fxp eller FileZilla

Följande servrar finns att tillgå:

POs ftp: jonases2.mine.nu

Lasses ftp: ftp.jonases.nu


Home

Sidan uppdaterad 11.11.2007